Předmět informatika pro 5. ročník základní školy podle školního vzdělávacího programu Všestranná škola.