Tento kurz vás seznámí se základními vztahy mezi živou a neživou přírodou.