Matematika pro osmý ročník základní školy podle školního vzdělávacího programu Všestranná škola.